Forty years old The man at the age of replica watches forty, it is the beginning of a career full of youthful spirit of the age, carries the dream to make a career you will be very busy, watch the choice of replica watches On more to take into account the efficiency". Frequent business trips may dominate you most of the time, so choose a practical and beautiful appearance, quality and taste A good watch swiss rolex is particularly important. The classic time zone table will be the best choice.
Akpiliç
<

KURUMSAL > Hakkımızda

Tavukçuluk sektörünün üretim merkezi, Bolu ilimizde yer alan Ak Piliç, 20 yıldır broiler üretiminde hizmet sunmaktadır.

Ak Piliç kurulduğundan bu yana Yem Fabrikası, Kesimhane ve Üretim Çiftliklerinde üretim şartlarını ve makine parkurunu sürekli yenileyerek günümüzün modern teknolojisine ve bilgisayar sistemlerine yatırım yapmıştır.

Günümüzde sektörün gerektirdiği broiler üretim çiftliklerinin  tamamının modernizasyonu yapılmış olup, Hijyen, Kalite, Gıda Güvenliği  kurallari ISO 9001 ve ISO 22000 çerçevesinde titizlik ile uygulanmaktadır.  Ayrıca Ak Piliç, ISO 14001,  OHSAS 18001 ve Helal Gıda Sertifikası’na  sahiptir. 

Ak Piliç üretiminin dörtte birini Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerine ihraç ederek ülke ekonomine  katkı sunmaktadır.

Ak Piliç yeni yapılanma sürecinde logosundan ambalaj tasarımlarına kadar tüm kurumsal çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır.

Ak Piliç bulunduğu çevreyi koruyan ve katkı sağlayan bir firma olup, arıtma tesisi 1.000 m3/gün su kapasitesi ile görevini başarı ile yerine getirmektedir.

Ayrıca tamamı frigorifik kasa araçlardan oluşan filosu ile soğuk zincir kırılmadan bayi ve satış noktalarına tüm ürünler hızlı ve sağlıklı olarak ulaştırılmaktadır.

Ak Piliç Bolu, Kocaeli, Trabzon, Antalya ve Ankara olmak üzere Bölge Müdürlükleri ve geniş bayi ağıyla günümüzde yaygın, sağlıklı üretim yapan ve çevreye duyarlı bir firma olarak beyaz et sektöründe yerini almıştır.

ISO 14001:2015 standardı kapsamında çevre yönetim sistemleri sorumlusu, her ay sonu ve ihtiyaç olması halinde çevre danışmanlık firmasından yapması gereken her türlü konu ile ilgili yüz yüze/ e mail yolu ile/ telefonla iletişime geçer. Atık oluşumu sonrası sözleşmeli çalıştığı atık toplama kuruluşları ile yazışma yolu ile iletişime geçer. Her ihtiyaç durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile e mail yada yazışma kanalı ile yasal bildirimler, analiz sonuçları raporlama konularında görüşür. Şirket içi atık oluşumunu azaltma adına önlemler alınması konusunda proses sorumluları ile yüz yüze/ e mail yolu ile/ telefonla ya da e mail yolu ile görüşür.