Forty years old The man at the age of replica watches forty, it is the beginning of a career full of youthful spirit of the age, carries the dream to make a career you will be very busy, watch the choice of replica watches On more to take into account the efficiency". Frequent business trips may dominate you most of the time, so choose a practical and beautiful appearance, quality and taste A good watch swiss rolex is particularly important. The classic time zone table will be the best choice.
Akpiliç
<

KURUMSAL > Kalite Politikamız

KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini yasal mevzuat ve firma şartları çerçevesinde eksiksiz karşılamayı, daima ilk tercih edilen marka olmayı, üretimini kontrol altında tutarak, kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünler üretmeyi hedeflemektedir;

Tüm proseslerde çevresel etkileri dikkate alarak ISO 14001:2015 standardı çerçevesinde; çalışanlarımızın katılımı ile kirliliği kaynağında önlemeye çalışıp faaliyetler sırasında oluşan atıkları azaltıcı önlemler ile tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygulamayı ve iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, insana, çevreye ve ürüne etki edecek zararları en aza indirecek tedbirleri planlayıp uygulamaktır.

Kalite, Gıda, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirerek, koruyucu önlemler almaktır.

Entegre Yönetim sistemleri doğrultusunda yürüttüğümüz proseslerimizi gözden geçirip sürekli iyileştirmek için önlemler almak ve hedefler koyup uygulamaktır.

Firmamız, bünyesinde kurduğu entegre yönetim sistemleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarak çalışanlarının bireysel sorumluluklarını eğitim ve duyurularla arttırmayı hedeflemektedir.

Firmamız , 07.12.2010 tarihli İyi tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygun üretim yapmak ve bu kapsamda ürünlerin belgelendirilmesini sağlamaktır.

Bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek tüm personelimizin elbirliği ile yapmış oldukları çalışmalarla gerçekleşmektedir.