Forty years old The man at the age of replica watches forty, it is the beginning of a career full of youthful spirit of the age, carries the dream to make a career you will be very busy, watch the choice of replica watches On more to take into account the efficiency". Frequent business trips may dominate you most of the time, so choose a practical and beautiful appearance, quality and taste A good watch swiss rolex is particularly important. The classic time zone table will be the best choice.
Akpiliç
<

ÜRETİM > Yem Fabrikamız

Yem fabrikası Yeniakçakavak Köyü Taşbaşı Mevkii No:3 BOLU adresinde toplam 9.500 m2 alana kurulu, 10 ton/saat yem üretim kapasitesindedir.

Yem Fabrikası içerisinde full fat üretimi için  extruder ve çift pelet presi mevcuttur.

Toplam hammadde stoklama kapasitesi kapalı ambar ve  çelik silo dahil yaklaşık 6.000 tondur. Yem nakli firmanın  kasalı ve silobaslı kamyonları  ile  yapılmaktadır.

Yem Fabrikası  sadece broiler yemine endekslenmiş durumdadır. Böylelikle farklı hammadde girişi yapılmamakta ve sağlıklı bir üretim sağlanmaktadır.